Bagijn worden kan niet meer. Vriend worden wel.

Bagijnen (allenstaande vrouwen) hebben ooit hun evenknie gehad in Begarden (alleenstaande mannen). Anders dan kloosterlingen leefden ze met elkaar in hofjes die je nog in veel steden kunt bezoeken. Zodoende waren de alleenstaande vrouwen en mannen (weliswaar gescheiden inĀ  hun eigen hofjes) in staat hun persoonlijke vrijheid te bewaren bij het beoefenen van hun religieuze en dagelijkse praktijken.

Waar nu burgers en studenten wonen en auto’s geparkeerd staan leefden vroeger Bagijnen.

De laatste Bagijn is in 2013 overleden in Kortrijk.

De Bagijnen in Delft hadden in de tijd van de bouw van de kerk ( 1743) de vrijmoedigheid om bij de stadsbouwmeester te pleiten voor een voordelige bemeting van de kerk.

Van je vrienden moet je het tenslotte hebben.

Dat geldt ook vandaag de dag nog. De Schuilkerk zal de komende jaren gerestaureerd worden.

Het orgel, de muren, de vloer…. Maar ook ontbeert de kerk een volwaardig invalide toilet. Kortom grootste plannen die hard nodig zijn om de monumentale kerk te behouden.

Fondsen van overheid en particulieren worden benaderd. Maar steun uit die hoek is mede afhankelijk van de mate waarin de Schuilkerk zelf gelden bijeen brengt in acties zoals het uitbreiden van een Vriendenkring.

Uw vriendschap wordt alleszins gewaardeerd!

Wilt u doneren ten behoeve van de restauratie? NL66TRIO0391200917 t.n.v. schuilkerkbagijnhof Delft

 

 

 

Privacy

Uw privacy is ook onze zorg.

De stichting Vrienden van de Schuilkerk sluit zich van harte aan bij de regelgeving die wettelijk onlangs is ingevoerd ten aanzien van de bescherming van uw privacy.

Zoals u ongetwijfeld weet is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum privacywetgeving geldt. Kort samengevat komt het erop neer dat organisaties alleen persoonsgegevens mogen opslaan met toestemming van de betrokken persoon en dat deze gegevens alleen voor het doel mogen worden gebruikt waarvoor ze verstrekt zijn en dat de gegevens niet aan derden mogen worden gegeven.

De Stichting Vrienden van de Schuilkerk heeft ten behoeve van de verspreiding van informatie over het programma van de Schuilkerk, ondermeer via de nieuwsbrief, mogelijk uw emailadres gekregen en opgeslagen. De emailadressen staan bij de verzender van de nieuwsbrief, het bestuur van de Stichting, in een bestand, maar zijn alleen toegankelijk voor het bestuur.

De Stichting verklaart nadrukkelijk dat deze gegevens uitsluitend gebruikt worden voor het verzenden van informatie c.q. de nieuwsbrief per e-mail. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden.

Wilt u uw persoonsgegevens laten verwijderen, stuur dan een email naar:

vriendenschuilkerkbagijnhof@gmail.com