ANBI status

Bestuursleden:
voorzitter: Pastoor Robin Voorn
secretaris: Petra Weijers, dirigente van ’t Baghijnekoor
penningmeester: Ewout de Koning, bewoner van het Bagijnhof
PR en communicatie: Marga Caljé, lid van het koor en Chantal Tieleman, lid van het koor en gastlid van de OKK Delft.

Beleidsplan en jaarverslagen:
volgen