Privacy

Uw privacy is ook onze zorg.

De stichting Vrienden van de Schuilkerk sluit zich van harte aan bij de regelgeving die wettelijk onlangs is ingevoerd ten aanzien van de bescherming van uw privacy.

Zoals u ongetwijfeld weet is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum privacywetgeving geldt. Kort samengevat komt het erop neer dat organisaties alleen persoonsgegevens mogen opslaan met toestemming van de betrokken persoon en dat deze gegevens alleen voor het doel mogen worden gebruikt waarvoor ze verstrekt zijn en dat de gegevens niet aan derden mogen worden gegeven.

De Stichting Vrienden van de Schuilkerk heeft ten behoeve van de verspreiding van informatie over het programma van de Schuilkerk, ondermeer via de nieuwsbrief, mogelijk uw emailadres gekregen en opgeslagen. De emailadressen staan bij de verzender van de nieuwsbrief, het bestuur van de Stichting, in een bestand, maar zijn alleen toegankelijk voor het bestuur.

De Stichting verklaart nadrukkelijk dat deze gegevens uitsluitend gebruikt worden voor het verzenden van informatie c.q. de nieuwsbrief per e-mail. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden.

Wilt u uw persoonsgegevens laten verwijderen, stuur dan een email naar:

vriendenschuilkerkbagijnhof@gmail.com