Bagijn worden kan niet meer. Vriend worden wel.

Bagijnen (allenstaande vrouwen) hebben ooit hun evenknie gehad in Begarden (alleenstaande mannen). Anders dan kloosterlingen leefden ze met elkaar in hofjes die je nog in veel steden kunt bezoeken. Zodoende waren de alleenstaande vrouwen en mannen (weliswaar gescheiden inĀ  hun eigen hofjes) in staat hun persoonlijke vrijheid te bewaren bij het beoefenen van hun religieuze en dagelijkse praktijken.

Waar nu burgers en studenten wonen en auto’s geparkeerd staan leefden vroeger Bagijnen.

De laatste Bagijn is in 2013 overleden in Kortrijk.

De Bagijnen in Delft hadden in de tijd van de bouw van de kerk ( 1743) de vrijmoedigheid om bij de stadsbouwmeester te pleiten voor een voordelige bemeting van de kerk.

Van je vrienden moet je het tenslotte hebben.

Dat geldt ook vandaag de dag nog. De Schuilkerk zal de komende jaren gerestaureerd worden.

Het orgel, de muren, de vloer…. Maar ook ontbeert de kerk een volwaardig invalide toilet. Kortom grootste plannen die hard nodig zijn om de monumentale kerk te behouden.

Fondsen van overheid en particulieren worden benaderd. Maar steun uit die hoek is mede afhankelijk van de mate waarin de Schuilkerk zelf gelden bijeen brengt in acties zoals het uitbreiden van een Vriendenkring.

Uw vriendschap wordt alleszins gewaardeerd!

Wilt u doneren ten behoeve van de restauratie? NL66TRIO0391200917 t.n.v. schuilkerkbagijnhof Delft