Zomeropenstelling Schuilkerk Bagijnhof van 25 juli t/m 13 september 2020

De Schuilkerk aan Bagijnhof 21 in Delft is deze zomer opnieuw open voor bezichtiging.
Dit prachtige monument uit 1743 moet je gezien hebben!

Interieur


Data en openingstijden

Elke zaterdagmiddag vanaf 25 juli tot en met 5 september 2020 van 13.00 tot 16.00 uur

Extra openstellingen tijdens de Open Monumentendagen
Zaterdag 12 september 2020 van 10.00 tot 16.00 uur
Zondag 13 september 2020 van 13.00 tot 17.00 uur

De toegang is gratis. Een gift ten bate van de restauratie van het kerkgebouw is welkom.

Doneer

Open Monumentendag zaterdag 8 september: Bezoek Schuilkerk en Relimarkt.

De Schuilkerk aan het Bagijnhof is op zaterdag 8 september a.s. geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Een mooie gelegenheid om de bijzondere kerk uit 1743 te bezichtigen.

Als extraatje:

  • Gezellige relimarkt; tal van religieuze voorwerpen en boeken.
  • De unieke bagijnenkoeken zijn weer te koop. Naar oud recept, samengesteld door bakkerij de Diamantenring in Delft.
  • Voor de verzamelaar: Een bagijnenbeker.

Hartelijk welkom.

Privacy

Uw privacy is ook onze zorg.

De stichting Vrienden van de Schuilkerk sluit zich van harte aan bij de regelgeving die wettelijk onlangs is ingevoerd ten aanzien van de bescherming van uw privacy.

Zoals u ongetwijfeld weet is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum privacywetgeving geldt. Kort samengevat komt het erop neer dat organisaties alleen persoonsgegevens mogen opslaan met toestemming van de betrokken persoon en dat deze gegevens alleen voor het doel mogen worden gebruikt waarvoor ze verstrekt zijn en dat de gegevens niet aan derden mogen worden gegeven.

De Stichting Vrienden van de Schuilkerk heeft ten behoeve van de verspreiding van informatie over het programma van de Schuilkerk, ondermeer via de nieuwsbrief, mogelijk uw emailadres gekregen en opgeslagen. De emailadressen staan bij de verzender van de nieuwsbrief, het bestuur van de Stichting, in een bestand, maar zijn alleen toegankelijk voor het bestuur.

De Stichting verklaart nadrukkelijk dat deze gegevens uitsluitend gebruikt worden voor het verzenden van informatie c.q. de nieuwsbrief per e-mail. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden.

Wilt u uw persoonsgegevens laten verwijderen, stuur dan een email naar:

vriendenschuilkerkbagijnhof@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Zomerse openstelling Schuilkerk succesvol van start

Zaterdag 23 juni vonden bijna 50 bezoekers de weg naar de Schuilkerk. Ze waren afkomstig uit Delft en Ommelanden, maar ook uit Salt Lake City, Argentinië en Berlijn.

Daarmee is de zomerse openstelling succesvol van start gegaan.

Menigeen was onder de indruk van de schoonheid van de kerk, waarvan ze het bestaan tot dat moment niet kenden.

In een moment van verstilling, een korte rondleiding of het ontsteken van een lichtje op de kaarsentafel, beleefde men de waarde van dit unieke kerkgebouw.