Anbi-status

De Stichting is in afwachting van de ANBI-status.

RSIN 8564 66 402

Stichting Vrienden Schuilkerk Bagijnhof heeft geen werknemers in dienst. Alle activiteiten worden verricht door vrijwilligers, die hiervoor geen geldelijke vergoeding krijgen.