De Anbi-Stichting

Sinds 2015 zet een groepje enthousiaste stadsbewoners zich in voor een frequente en brede openstelling van dit mooie kerkgebouw. Dat gebeurt vanuit stichting Vrienden Schuilkerk Bagijnhof.

Met een keur aan sociale en culturele activiteiten, wil de stichting ontmoetingen tussen stadsbewoners stimuleren door deze te organiseren en te faciliteren. De stichting heeft dan ook de Anbi-status. Lees meer in ons Beleidsplan 2021-2022.

Bestuursvoorzitter: Martien Uittenbosch
Secretaris: Petra Weijers
Penningmeester: Marijn van Viegen
PR en communicatie: Robert Reijns en Petra Weijers
En tal van vrijwilligers uit en buiten de stad

Sinds juni 2016 ondersteunt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Museum Catharijneconvent en VSBfonds de openstelling van de schuilkerk met externe expertise. De stichting is deelnemer aan het project Agenda Toekomst Religieus Erfgoed РOpen Kerken en Kloosters. Lees meer hier en hier.

Download hier onze jaarrekening van 2022.