Wie zijn wij?

Enthousiasme voor de Schuilkerk

Halverwege het jaar 2015 besloot een groepje enthousiaste betrokkenen bij de Oud-Katholieke parochie hun liefde voor en zorg om het behoud van deze mooie Delftse schuilkerk om te zetten in actie. Ze ontmoetten elkaar in de ontmoetingsruimte van de kerk, de Nicolaaszaal, en al snel werden woeste plannen gesmeed.

Binnen enkele maanden ontstonden een stichting, een Facebookpagina, een website en een digitale nieuwsbrief.

Vrienden gezocht

Alles wat we nu nog nodig hebben zijn vrienden……. heel veel vrienden.
Omdat het voortbestaan van dit prachtige gebouw ons ter harte gaat.

U kunt vriend worden door u aan te melden voor een jaarlijkse of maandelijkse donatie, maar u kunt ons ook helpen door vrijwilliger te worden.

Het bestuur

Voorzitter: Martien Uittenbosch
Secretaris: Petra Weijers
Penningmeester: Marijn van Viegen
PR en communicatie: Robert Reijns

Deelnemer Project Open Kerken en Kloosters

In juni 2016 kregen we te horen dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Museum Catharijneconvent en VSBfonds ons gaan ondersteunen bij het openstellen van de schuilkerk. We zijn deelnemer aan het project Agenda Toekomst Religieus Erfgoed РOpen Kerken en Kloosters. De ondersteuning bestaat uit de inzet van externe experts. Lees meer hier en hier.